Balttour 2013

Jeņčulaivas 2012 gada nogalē uzsāka sadarbību ar Ķekavas TIC, kā rezultātā tikām ielūgti uz starptautisko tūrisma izstādi Balttour, kas norisinājās Rīgā izstāžu centrā Ķīpsalā. Tur, protams, parādījām sevi un apskatījām citus, kā arī tika nodibināti kontakti ar iespējamiem sadarbības partneriem, kā arī ar topošajiem klientiem un laivotājiem.